Muntar un servidor d’aplicacions, HTTP i SVN (1)

En aquest post us parlaré de com muntar un servidor d’aplicacions, HTTP i SVN. Ho escric aquí perquè us serveixi als que ho llegiu (bàsicament, per tenir tota la guía i la informació centralitzada), i per a mi també, si mai ho vull tornar a fer.

El primer capítol parlarà de com muntar-lo en local, i el segon de com enllaçar-lo amb un domini.

Abans de començar, cal dir que en cap cas m’he inventat jo la forma de posar-ho en marxa, sinó que he recopilat tots els llocs que parlaven de com posar a punt les diverses parts.

Una altra consideració és també que, per diverses raons que no vénen al cas, ho instal·laré sobre Windows XP Professional SP2 (i per extensió SP3).

Som-hi.

 1. Instal·lar el Subversion: Quant al control de versions, utilitzarem Subversion (SVN). Us el podeu descarregar des d’aquí; jo utilitzo la 1.5.3. La instal·lació és extremadament senzilla, i en el meu cas utilitzaré el directori per defecte C:/Archivos de Programa/Subversion.
 2. Configurar el directori per defecte del SVN: Jo he utilitzat C:/SVN. A tal efecte, obrir un terminal amb Inicio > Ejecutar > “cmd”. Situar-nos al directori C:/Archivos de Programa/Subversion/bin, i executar la comanda
  svnadmin create C:/SVN.
 3. Instal·lar el servidor HTTP Apache: Per la part de servidor HTTP, utilitzarem el servidor HTTP Apache. Podeu descarregar-vos-el des d’aquí. Jo he utilitzat l’instal·lador MSI amb OpenSSL. La instal·lació és també molt senzilla, i he utilitzat les opcions per defecte.
 4. Modificar el port per defecte: anar a C:/Archivos de Programa/Apache Software Foundation/Apache2.2/conf/httpd.conf i fer que, cap al principi, s’indiqui:
  Listen 80
 5. Copiar els mòduls de SVN: copiar els fitxers mod_authz_svn.so and mod_dav_svn.so de C:/Archivos de Programa/Subversion/bin a C:/Archivos de Programa/Apache Software Foundation/Apache2.2/modules.
 6. Carregar els mòduls adequats: Cal modificar C:/Archivos de Programa/Apache Software Foundation/Apache2.2/conf/httpd.conf per a que es carreguin:
 7. LoadModule dav_module modules/mod_dav.so
  LoadModule dav_svn_module modules/mod_dav_svn.so
  LoadModule authz_svn_module modules/mod_authz_svn.so

 8. Protegir el sistema: Cal modificar l’arxiu també per a protegir el sistema:
  <Directory />
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Order Allow,Deny
  Allow from 10.0.1
  </Directory>
 9. <Directory "C:/Program Files/Apache Group/Apache2/htdocs">
  Options Indexes FollowSymLinks
  AllowOverride None
  Order allow,deny
  Allow from all
  </Directory>

 10. Enllaçar amb la configuració del Subversion: Al final del fitxer de configuració, copiar-hi el següent (el fitxer el crearem més endavant):
 11. Include C:/etc/subversion.conf

 12. Creem els usuaris: Situar-nos a C:/Archivos de Programa/Apache Software Foundation/Apache2.2/bin. Per a cada usuari, executar quelcom com el següent:
 13. htpasswd -(c)m C:/etc/svn-auth-file enaldi

  La c en parèntesi s’ha de posar si és el primer usuari, per tal de crear el fitxer.

 14. Donar accés als usuaris: Crear un fitxer C:/etc/svn-acl. En aquesta guia no parlarem de com configurar-lo, però un possible exemple és:
 15. [svn:/]
  enaldi = rw
  * = r

 16. Crear el fitxer de configuració del Subversion: Crear un fitxer C:/etc/subversion.conf.
 17. <Location /svn>
  DAV svn
  SVNPath C:/SVN
  AuthType Basic
  AuthName "Subversion"
  AuthUserFile C:/etc/svn-auth-file
  Require valid-user
  AuthzSVNAccessFile C:/etc/svn-acl
  </Location>

  Cal que els fitxers de AuthUserFile i AuthzSVNAccessFile siguin els que hem especificat abans.

 18. Instal·lar Java, si no ho hem fet ja: Descarregar-nos-ho d’aquí.
 19. Instal·lar el Tomcat: Jo he utilitzat la versió 6.x, i me l’he descarregat d’aquí (instal·lador del servei de Windows).
 20. Afegir el connector Tomcat-Apache: baixar-se’l d’aquí, renombrar-lo com a mod_jk.so i copiar-lo a C:/Archivos de Programa/Apache Software Foundation/Apache2.2/modules.
 21. Crear subdirectori per a l’Apache: a C:/Archivos de Programa/Apache Software Foundation/Tomcat 6.0/conf, crear un directori jk i, dins, un fitxer buit anomenat workers.properties.
 22. Editar fitxer de configuració del servidor: ditar fitxer C:/Archivos de Programa/Apache Software Foundation/Tomcat 6.0/conf/server.xml, tot incloent entre els tags <Engine> i </Engine> el següent:
 23. <Listener className="org.apache.jk.config.ApacheConfig"
  modJk="$APACHE_HOME/modules/mod_jk.so" />

 24. Acabar de configurar l’enllaç: rearrancar el Tomcat. S’haurà creat un fitxer C:/Archivos de Programa/Apache Software Foundation/Tomcat 6.0/conf/auto/mod_jk.conf, i caldrà copiar-lo a C:/Archivos de Programa/Apache Software Foundation/Tomcat 6.0/conf/jk.
 25. Enllaçar des de l’Apache: editar altre cop C:/Archivos de Programa/Apache Software Foundation/Apache2.2/conf/httpd.conf i, al final, afegir:
  Include "C:/Archivos de programa/Apache Software Foundation/Tomcat 6.0/conf/jk/mod_jk.conf"
 26. Montar adequadament les aplicacions del Tomcat: el fitxer C:/Archivos de Programa/Apache Software Foundation/Tomcat 6.0/conf/jk/mod_jk.conf s’utilitza des de l’Apache per saber què ha de muntar del Tomcat. Per defecte hi ha les aplicacions web per defecte (valgui la redundància!) del Tomcat, però caldrà fer-ho manualment per a les pròpies.
 27. Acabat! S’hauria de poder accedir a http://localhost (ha de posar It works!, per defecte de l’Apache), http://localhost/svn (amb qualsevol client de SVN) i http://localhost/{app} per a totes les aplicacions app del Tomcat.

Això és tot per avui.

FAQ

De moment ningú ha trobat cap error. Iupi!

Informació | Apache i Subversion i Tomcat

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: